insinööritoimisto

Moniosaaminen on valttimme

Kun tarvitset teknistä apua, minulla on 35 vuoden kokemus. ● pääsuunnittelijana ● kustannuslaskijana ● urakoitsijana ● tuotevalmistajana ● rakentajana.

Kurt R Westerlund

Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja

Selkärankana järjestelmässä toimii asiantuntijaryhmä, jonka kokemus ja koulutus ovat alan huippua sekä tutkimus, laboratoriotyö ja jatkuva jälleenkoulutus.

Olen suorittanut teknillisessa koulussa ja ammattikorkeakoulussa pätevyyksiin tarvittavat opinnot.

-Vattiva KVV-suunnittelija pätevyys
-Vaativa KVV-työnjohtaja pätevyys
-Vaativa IV-suunnittelija pätevyys
-Vaativa IV-työnjohtaja pätevyys
-Vaativien Betonirakenteiden suunnittelija   
(Eurokoodit 2)

-1-luokan betonirakenteiden työnjohtaja
-Vaativien Puurakenteiden suunnittelija 
(Eurokoodit 5)

-Vaativen Teräsrakenteiden suunnittelija   (Eurokoodit 3)

-Uuden lain (2013) mukainen Energiatodistuksen laatijan pätevyysMinulla on tämän lisäksi yli 35 vuoden

dokumentoitu työkokemus.

Lataa pätevyystaulukko

Eu-cert toimikunta  on hyväksynyt

Kurt R Westerlund Eu-cert sertifioiduksi lämpöpumppuasentajaksi.

Lataa todistus

Satakunnan ammattikorkeakoulu

2008-2012

Kartutin oppiini työn oheella LVI ja rakennustekniikka

puolella.

Lämpöpumput:

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) vahvistaa vastaanottaneensa valtioneuvoston asetuksen
452/2009 vaatimukset täyttävän toimintailmoituksen kylmäaineita sisältävien laitteiden tai
kylmäaineiden käsittelystä.

Olemme valtuutettu kylmäasennusliike
Lataa kylmäalan pätevyys todistus.​ 
Lataa kylmäala liike todistus